Szczep 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
     "Szaniec"
         im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"
          Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków


Zjazd sprawozdawczy Hufca ZHP Pruszków

W dniu 18 listopada odbędzie się Zjazd sprawozdawczy Hufca ZHP Pruszków
Co to takiego?
Zacznijmy od tego, że Zjazd jest najwyższą Władzą Hufca. To delegaci na zjazd powołują lub odwołują komendanta hufca. Decydują o działaniu hufca. Podejmują uchwały. Natomiast wybrany komendant wraz z komendą czuwa nad realizacją tychże celów.
Zjazd sprawozdawczy hufca zatwierdza sprawozdania władz hufca i udziela absolutorium dla poszczególnych członków komendy (wszystkich pełniących funkcje od pierwszego dnia jej objęcia). Ocenia pracę komendy i władz hufca oraz realizację uchwał podjętych na poprzednim zjeździe. Zjazd sprawozdawczy hufca odbywa się raz, w połowie kadencji. Szczegółowy terminarz zjazdów określa uchwałą Rada Naczelna ZHP.
Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj

Zimowisko 2018 - Puławy

Informacje w zakładce "Zimowisko"
Link do zapisów: kliknij
UWAGA! Lista na zimowisko jest pełna. Prosimy wpisywać się na listę rezerwową

II Turniej zastępów harcerskich i szóstek zuchowych - Edycja jesienna

Turniej zastępów - edycja jesienna Czas trwania: 14 października - 9 grudnia 2017
Forma:
Bieg pocztowy. Zagadka listonosza - gra miejska
Zadania online (międzyzbiórkowe)
Umundurowanie
Obecność na zbiórkach i imprezach
Wyposażenie zastępu (proporce)
Turniej wiedzy – podsumowanie

Informacja dotycząca obozu HAL'2018

Sprawdź

Zbiórki terminy stałe (w przypadku odwołania zbiórki, pojawi sie informacja przy nazwie drużyny)

piątek, godz. 18:00 - 62 MDZ "Gwiezdne Żółwie"- Żółwin
piątek, godz. 18:00 - 62 MDH "Alek" - Otrębusy
piątek, godz. 18:00 - 62 MDZ "Księżycowe Skrzaty"
piątek - godz. 17:15 - 62 MDHS "Krzemień" - harcówka, Pruszków
piątek - godz. 17:30 - 62 MDZ "Słoneczne Dzieci"
sobota - godz. 10:00 - 62 MDH "Anoda" - Żółwin - w dniu 18 listopada zbiórka jest odwołana
sobota - godz. 9:45 - 62 MDH "Rudy" - Pruszków
piątek - godz. 17:00 - 62 MDHW - "Bonawentura" - harcówka, Pruszków
środa, godz. 17:00 - 62 MDHW "Knieja" - Pruszków