Szczep 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
     "Szaniec"
         im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"
          Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków

Dlaczego ZHP?

Rozwój samodzielności i aktywności
Gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska, wędrownicza to doskonałe miejsce aktywności dzieci i młodzieży.W drużynach dzieci i młodzież przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. Przez szkołę harcerską przeszło wiele znanych i cenionych osób, zajmujących dzisiaj ważne stanowiska w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Harcerska szkoła życia i harcerski system wychowawczy odciska trwałe, pozytywne piętno na młodych ludziach i procentuje na całe dorosłe życie.

Atrakcyjny, dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży program
Program w drużynie zależy od potrzeb młodych ludzi jako jednostek, potrzeb całej grupy oraz pomysłowości drużynowego. W skali organizacji nie ma takich pozytywnych rzeczy, których nie można robić w harcerskim mundurze. Drużyny zajmują się działalnością artystyczną, ekologiczną, turystyczną, obronnością, ratownictwem medycznym, żeglarstwem. Są drużyny, które specjalizują się, w konkretnej działalności, ale większość drużyn i środowisk harcerskich podejmuje wiele różnorodnych działań. Wielką siłą harcerstwa jest jego różnorodność. Nigdy nie zapominamy o patriotyzmie i szeroko rozumianych wartościach chrześcijańskich. Harcerstwo jest wspaniałą przygodą

Bezpieczeństwo
Związek Harcerstwa Polskiego dba o bezpieczeństwo swoich członków, podejmując liczne działania, w szczególności:
- przeszkolenie instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Opracowane zostały w skali całej organizacji standardy szkoleń, które musi przejść każdy podejmujący funkcję wychowawczą w organizacji
- instruktorzy zobowiązani są do zdobywania uprawnień państwowych, niezbędnych do organizacji szczególnych form aktywności np: kierowników placówek wypoczynku letniego, instruktorów żeglarstwa itp.
- Działanie w zgodzie z państwowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wszyscy pełnoletni instruktorzy ZHP są również ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Przykładowe cele działania drużyn harcerskich i formy ich realizacji
Cele
Przykładowe rodzaje działań
Kształtowanie umiejętności podejmowanie decyzji
· Zdobywanie stopni i sprawności harcerskich
· Gospodarowanie kieszonkowym podczas obozów letnich, biwaków
· Uczestnictwo w grach terenowych
· Kierowanie zastępem
Nabycie i kształtowanie umiejętności pracy w grupie, ról grupowych, sposobów podejmowania decyzji )
Utrwalanie umiejętności funkcjonowania w grupie
Nauka podejmowania decyzji ze świadomością celów i wartości którym mają służyć
Podział na zastępy 6 osobowe
Przydzielania zadań zespołowych np. :
- Zadania realizowane w małych grupach
- Służba w kuchni podczas obozów letnich
- Sportowe gry zespołowe
Wyrobienie samodzielności, nauka czynności wynikających z prac codziennych
- Praca w zastępie służbowym: obieranie ziemniaków, mycie naczyń kuchennych, mycie własnej menażki, robienie kanapek, wykonywanie innych czynności pod opieką kucharki
- Dbanie o własną higienę, pranie własnej odzieży
- Utrzymanie porządku ma półce, w plecaku, sypialni,
Kształtowanie szacunku dla przyrody, ukazanie jej piękna, potrzeby jej ochrony, umiejętności wypoczywania na łonie natury
- Wycieczka na najbliższe pola namiotowe, pokazanie dewastacji i zanieczyszczeń spowodowanych przez człowieka
- Ognisko z udziałem straży leśnej i leśniczego, wyjaśnienie różnic pomiędzy parkiem narodowym, krajobrazowym, rezerwatem przyrody
Samorozwój zuchów i harcerzy wynikający z ich zainteresowań i potrzeb
nabywanie umiejętności poprzez realizację sprawności harcerskich np: Pierwsza pomoc, przewodnik po… , terenoznawca

Jak wygląda harcerska codzienność?
W pierwszym okresie działania w drużynie harcerskiej wszystko będzie dla dziecka nowe i nieznane. Dziecko będzie przeżywać ważne chwile: będzie uczęszczać na zbiórki (które odbywają się popołudniami, a najczęściej w soboty), złoży obietnicę zucha lub przyrzeczenie harcerskie, pojedzie na pierwszy biwak, obóz, będzie chciało mieć swój pierwszy mundur. Daty, miejsca i godziny zbiórek i wyjazdów są znane z wyprzedzeniem i zawsze można zapytać o nie drużynowego. Niestety nie zawsze harcerska aktywność jest równie intensywna i bardzo regularna. Ze względu na swoją różnorodność- trudno ubrać ją w konkretne ramy czasowe (np. w każdy piątek od 16 do 18). Zawsze ukoronowaniem harcerskiej pracy w ciągu roku szkolnego jest udział w obozie letnim. Z czasem nastolatek angażuje się również w organizowanie harcerskiej pracy dla młodszych harcerzy. Często, około 17-18 roku życia zostaje instruktorem. Bycie instruktorem harcerskim jest nie tylko wspaniałą przygodą i wielką lekcją (czy inni rówieśnicy w wieku lat 19 zarządzają skomplikowanymi projektami, jakimi są rajdy czy biwaki? ). Jest też kolejnym krokiem do wychowania aktywnego społecznie i świadomego obywatela. Warto wspierać w tej działalności nasze dzieci.

Co zrobić aby wstąpić do ZHP?
Krok 1
Najczęściej gromady zuchowe i drużyny harcerskie oraz starszoharcerskie działają przy szkołach publicznych. Rodzic poszukujący drużyny do której mogłoby należeć dziecko pierwsze kroki powinien skierować do szkoły, w której uczy się dziecko. Najlepiej zorientowaną osobą w szkole jest oczywiście Dyrektor Placówki oraz nauczyciele .
Krok 2
Jeśli w szkole nie ma drużyny zapraszamy do Internetu. W Internecie znajdziecie Państwo informację gdzie działa najbliższa drużyna. Na pozór to trochę skomplikowane (w ZHP działa około 8000 drużyn). Zapraszamy na stronę www.zhp.pl, na niej znajduje się wykaz Komend Chorągwi. Chorągiew swym zasięgiem obejmuje całe województwo, wyjątek stanowi Chorągiew Stołeczna obejmująca swym działaniem jedynie Miasto Stołeczne Warszawa. Na stronie Chorągwi szukamy wykazu hufców. Zasięg Hufca jest zróżnicowanych, od dzielnicy, poprzez gminę aż po cały powiat. Prosimy o wybranie najbliższego swojego miejsca zamieszkania Hufca i skontaktować się z Komendantem Hufca.

Uwaga! Związek Harcerstwa Polskiego wymaga pisemnej zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP

Dlaczego nasz szczep?

Drużyny naszego szczepu realizują wszystkie założenia metody harcerskiej
Zachowujemy ciągłość wychowawczą i metodyczną, poczynając od od zuchów a na wędrownikach kończąc
Jesteśmy operatywni i zdolni do organizacji wszelkich form pracy, łacznie z organizacją zimowego i letniego wypoczynku
Jesteśmy dostępni w trzech miejscowościach:
Pruszków, Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Lipowa 31
Otrębusy, Zespół Szkół w Otrębusach, ul. Piaseckiego 1
Żółwin, Zespół Szkół w Żółwinie, ul. Szkolna 39

Jednostki szczepu