Szczep 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
     "Szaniec"
         im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"
          Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków

Informacje podstawowe

• ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce; • ZHP wychowuje dobrych ludzi; • ZHP uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym; • ZHP zrzesza i obejmujemy opieką prawie 140 tys. dzieci i młodzieży; • ZHP posiada ponad 10 tys. społecznych instruktorów – wychowawców; • każdy był kiedyś harcerzem, miał przyjaciół harcerzy, słyszał o harcerstwie, ma dzieci w harcerstwie, dzieci sąsiadów lub krewnych są harcerzami; • 74% Polaków ufa harcerstwu; • ZHP to organizacja o ponad 100-letniej tradycji; • ZHP to strażnik tradycyjnych wartości; • ZHP to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy; • to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych

Misja

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Jak to zrobić?

Jak przekazać 1% podatku harcerzom ze Szczepu "Szaniec"? To proste!

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego Chorągiew Stołeczna ZHP znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego. Numer KRS to 0000268913.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000268913. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 136, 138 – PIT-28, poz. 325, 327 – PIT-36, poz. 99, 101 – PIT-36L, poz. 139, 141 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot – można wskazać konkretny hufiec i środowisko, dla którego zostaną przekazane środki podając nazwę hufca + środowisko: Hufiec Pruszków + Szczep 62 MDHiZ “Szaniec”.Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla ZHP Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Co dzięki temu Państwo zyskują?

* radość dzieci - za zebrane pieniądze będą przekazane drużynom do wykorzystania na realizowanie zadań programowych;
** czas - nie muszą Państwo sami wpłacać pieniędzy;
*** pieniądze - nie płacą Państwo za opłaty manipulacyjne (poczta/bank);
****gwarancję - dobrego zainwestowania Państwa pieniędzy;
Ze środków uzyskanych z Akcji "1% dla Szczepu "Szaniec ":
-- dofinansowujemy biwaki i wycieczki,
-- kupujemy materiały programowe (materiały biurowe, nagrody, naszywki itp),
-- finansujemy zakup sprzętu obozowego.
-- finansujemy zakup sprzętu sportowego

Dziękujemy

Bardzo serdecznie dziękujemy za każdą deklarację jednego procenta. Każda złotówka się liczy. Dzięki temu łatwiej nam przygotowywać i prowadzić zajęcia, są pieniądze ma materiały i na bieżące wydatki szczepu. Dziękujemy za każdy gest wsparcia.