Szczep 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
     "Szaniec"
         im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"
          Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków

Składki członkowskie - informacje podstawowe

Przynależność do drużyny ZHP wiąże się z obowiązkiem opłacania składek harcerskich. Osoby, które mają opłacone składki zwolnione są z podatku VAT (23%) za wszelkie biwaki i obozy. Każdy harcerz, aby pozostawać na liście członków ZHP, musi mieć opłacone składki. Składki opłacane są z "góry" za 12 miesięcy. Do końca grudnia powinny byc zebrane składki za kolejny rok. Harcerze, którzy wstąpli do drużyny w bieżącym roku, opłacają składki od miesiąca w którym przybyli do drużyny do końca tego roku. Co finansujemy ze składek? Ubezpieczenie NW Materiały programowe (wszystko co potrzebne jest do prowadzenia zbiórek) Funkcjonowanie szczepu (art. biurowe). Odprowadzamy równiez skladki do Hufca, Choragwi i ZHP
Składka minimalna wynosi 10 zł miesięcznie.

Wpłaty

Terminy wpłat skladek:
Pełna kwota deklarowanej składki, do 31 grudnia bieżacego roku. Zuchy i harcerze, którzy wstąpili do drużyny w trakcie bieżącego roku opłacają składkę od miesiąca w którym przybyli do drużyny do końca bieżącego roku. Opłata składki na rok następny, j.w. Składkę można wpłacić przelewem na konto hufca z odpowiednią adnotacją lub bezpośrednio do drużynowego

Numer konta do przelewu

Dane do przelewu:
Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków, ul. JASNA 2 , 05-804 Pruszków,
07 1140 1010 0000 2412 8400 1010
Wpłacając pieniądze za skladki na konto hufca prosimy o podanie następujących informacji:
- imię i nazwisko dziecka
- nr i nazwa szczepu (Szczep 62 MDHiZ "Szaniec")
- cel ( w tym przypadku: składka czlonkowska za rok......)
Opis przelewu: składka członkowska za rok ..... - 120 zł
Informacja dotycząca wpłat innych niż obowiązkowa skladka członkowska (obozy, zimowiska, rajdy, biwaki, itp) - szczegóły